Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady naboru

Zasady naboru uczniów

Zasady kwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży określa rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.Ust. z 2017 r. poz. 610 z późn. zm.) oraz zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną i prowadzony jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Kandydaci objęci elektronicznym systemem naboru wprowadzają swoje dane do systemu za pośrednictwem macierzystego gimnazjum. Zgodnie z terminami wskazanymi w zarządzeniu Kuratora Oświaty w systemie elektronicznego naboru pojawiają się listy osób przyjętych do wybranej szkoły.

Po ogłoszeniu list w systemie uczniowie składają dokumenty do sekretariatu w ZSGT.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu ucznia

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  3. trzy fotografie,
  4. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wybranym zawodzie w Technikum

Skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat uczniowski.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi
odpowiada: Julitta Rosa
data: 26-04-2019
wytworzył: Agnieszka Kubicka
data: 26-04-2019
data: 26-04-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 29-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 319