Status prawny

ZESPÓŁ SZKÓŁ GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH im. Sybiraków w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 2572, z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. Nr 13, poz. 19, z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
  • Statutu ZSG-T im. Sybiraków w Łodzi.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łódź.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH im. Sybiraków w Łodzi
odpowiada: Julitta Rosa
data: 02-12-2019
wytworzył: Agnieszka Kubicka
data: 02-12-2019
data: 02-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 02-12-2019 - Edycja treści
  • 16-11-2016 - Edycja treści
  • 29-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 16-09-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 314