Struktura własnościowa, majątek

Gospodarka finansowa

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczając się bezpośrednio z budżetem miasta Łodzi. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Łódź. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Łodzi.

  • Rzeczowe składniki majątku trwałego: 1741682,84 PLN, w tym:
    • Budynki i lokale 921240,47 PLN
    • Inne środki trwałe i wyposażenie 820442,37 PLN
    • Wartości niematerialne i prawne 7550,55 PLN

 

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH im. Sybiraków w Łodzi
odpowiada: Julitta Rosa
data: 16-11-2016
data: 16-11-2016
data: 16-11-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 29-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 13-09-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 232