Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Akta osobowe pracowników
 • Archiwum (akta osobowe pracowników, listy płac, księgi arkuszy ocen, dzienniki lekcyjne)
 • Arkusz organizacji roku szkolnego
 • Dokumentacja zdrowotna uczniów
 • Dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego
 • Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja uczniów
 • Ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi
 • Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
 • Księga arkuszy ocen uczniów
 • Książka druków ścisłego zarachowania
 • Księga protokołów rady pedagogicznej i uchwał rady pedagogicznej
 • Księga uczniów
 • Książka zarządzeń dyrektora szkoły
 • Rejestr zastępstw nauczycieli
 • Rejestr pedagoga szkolnego
 • Rejestr pieczęci i pieczątek
 • Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienia z wychowania fizycznego
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • Rejestr wydanych świadectw maturalnych
 • Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr chorób zawodowych

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi
odpowiada: Julitta Rosa
data: 16-08-2019
wytworzył: Agnieszka Kubicka
data: 16-08-2019
data: 16-08-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-11-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 132