Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Akta osobowe pracowników
 • Archiwum (akta osobowe pracowników, listy płac, księgi arkuszy ocen, dzienniki lekcyjne)
 • Arkusz organizacji roku szkolnego
 • Dokumentacja zdrowotna uczniów
 • Dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego
 • Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja uczniów
 • Ewidencja urlopów pracowników administracji i obsługi
 • Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników
 • Księga arkuszy ocen uczniów
 • Książka druków ścisłego zarachowania
 • Księga protokołów rady pedagogicznej i uchwał rady pedagogicznej
 • Księga uczniów
 • Książka zarządzeń dyrektora szkoły
 • Rejestr zastępstw nauczycieli
 • Rejestr pedagoga szkolnego
 • Rejestr pieczęci i pieczątek
 • Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • Rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienia z wychowania fizycznego
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • Rejestr wydanych świadectw maturalnych
 • Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Rejestr wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr chorób zawodowych

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół GEODEZYJNO-TECHNICZNYCH im. Sybiraków w Łodzi
odpowiada: Julitta Rosa
data: 16-08-2019
wytworzył: Agnieszka Kubicka
data: 16-08-2019
data: 16-08-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 17-11-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 121